Steun stichting CAP

Hypolitusdag2

Doneeractie

Onze paarden zijn bijzondere paarden die speciaal zijn opgeleid om het werk dat zij doen op een goede manier te kunnen doen. De meeste paarden in Nederland zijn niet geschikt voor dit bijzondere werk. Onze paarden zijn heel stabiel, leren makkelijk, blijven onder alle omstandigheden rustig en zijn vooral heel lief voor onze ruiters en amazones.

Om met de juiste paarden te kunnen blijven werken hebben wij ons eigen fokprogramma opgezet. En daar is veel geld voor nodig. Al met al kost de fok, opvoeding en belering van onze therapiepaarden zo’n 9.000 euro voordat paard klaar is aan het werk te gaan.

Je begrijpt dat we elke bijdrage dan ook hard kunnen gebruiken. Je steunt stichting CAP nu heel makkelijk via www.doneeractie.nl.

 

Ook de Hypolitusdag is afgelast. Dit is voor ons een zware dobber. Onze ruiters en amazones missen een mooie dag, daarnaast missen we ook de sponsorgelden die er op deze dag binnen komen. Juist nu kunnen we alle steun goed gebruiken. Steun in de zin van meedenken over deze situatie en hoe wij hier met zijn allen goed uit gaan komen. Maar ook financiële steun blijft uiteraard een onoverkoombare noodzaak voor ons.

 

Rekeningnummer NL04RABO0300885253 t.n.v. stichting CAP.Hartelijk dank.