Kinderen en jongeren met een beperking
Stichting CAP (Centra voor Aangepast Paardrijden) is een overkoepelende stichting voor aangepast paardrijden en dierverzorging. Stichting CAP bestaat uit twee maneges voor kinderen, jongeren en volwassenen met een lichamelijke- en/of meervoudige beperking. Locatie de Maartenshoeve te Ubbergen (bij Nijmegen) en locatie manege De Winckelsteegh te Nijmegen. Op de Maartenshoeve krijgen kinderen van de St. Maartenschool paardrijles of dierverzorgingslessen onder schooltijd als daar een doel voor is. Op manege De Winckelsteegh krijgen kinderen van de Winckelsteegh paardrijlessen onder dagbestedingstijd. Voor sommige kinderen is er een motorisch doel, deze kinderen leren door het paardrijden hun lichaam beter kennen en gebruiken. Door de regelmatige, wiegende beweging en de warmte van het paard is het voor kinderen met spasticiteit makkelijk om te ontspannen. Door de zittende houding op het paard moet het kind tegelijkertijd toch de juiste spieren aanspannen om in balans te blijven. Voor anderen is het doel sociaal-emotioneel. Zittend op een paard steek je hoog boven de anderen uit en je kunt helemaal zelf bepalen waar je naartoe wilt rijden. Het geeft hen zelfvertrouwen en traint het ruimtelijk inzicht.

        

 De dierverzorgingslessen hebben o.a. als doel de sociaal-emotionele- en de sensomotorische ontwikkeling spelenderwijs te stimuleren. Het kind krijgt inzicht in de gevolgen van zijn eigen gedrag, omdat het dier direct is. De informatie die binnenkomt vanuit de zintuigen wordt ervaren, herkend, gewaardeerd en weer bijgewerkt door nieuwe ervaringen. Succeservaringen vergroten de motivatie van kinderen om te leren.

Ook voor de jongeren van Werkenrode verzorgt Stichting CAP het paardrijden.

 

Volwassenen
Stichting CAP biedt ook  paardrijlessen aan volwassenen van Pluryn en van de Sint Maartenskliniek. Voor de volwassenen van de Sint Maartenskliniek, zijn deze lessen een onderdeel van de fysiotherapie. De fysiotherapeut gaat samen met de patiënt naar de locatie van de Maartenshoeve en is actief betrokken bij het paardrijden. Veelal zijn het patiënten van de afdeling Revalidatie die gebruik maken van de mogelijkheden van de Maartenshoeve. Voor de volwassenen van Pluryn zijn er diverse mogelijkheden om paardrijlessen te volgen. Individueel of in een klein groepje rijdend in de binnenmanege bij slechte weersomstandigheden, maar vooral buiten in de mooie omgeving van de Winckelsteegh. Daarnaast is het mogelijk om mee te rijden met de koets of deel te nemen aan aangepast voltige. Voor cliënten met een meervoudige complexe beperking of cliënten die niet zelfstandig kunnen zitten, is er de mogelijkheid om met het huifbed te rijden.


Kinderen van de basisschool
Iedere woensdagmiddag is de locatie de Maartenshoeve open voor  kinderen van 7 tot 12 jaar die in staat zijn om in een groepje van drie te rijden. Er worden lessen gegeven van een half uur. De kinderen leren op een veilige en ontspannen manier de beginselen van paardrijden. Balans op het paard en omgang met het paard  krijgen veel aandacht in de lessen. Een geweldige basis om paardrijden elders verder uit te bouwen.

 

 

Winkelsteegseweg 99

6534 AP Nijmegen

Telefoonnummer (088) 77 94 788

Emailadres: info@stichtingcap.nl

Rekeningnummer NL04RABO0300885253

t.n.v.stichting CAP

          ANBI