Vrijwilliger worden

Graag komen wij via de telefoon of per e-mail in contact met personen die aangeven dat ze vrijwilligerswerk bij de Maartenshoeve of manege De Winckelsteegh willen doen. Iedereen wordt uitgenodigd voor een gesprek met een rondleiding. Dit intakegesprek met rondleiding duurt ongeveer een uur. Het telefoonnummer voor de Maartenshoeve is 024-3659386, voor manege De Winckelsteegh 088-7794788.

 

Helpende handen

Naast het vaste team van stichting CAP zijn er veel meer helpende handen nodig om de activiteiten op de Maartenshoeve en manege De Winckelsteegh draaiende te houden. Wekelijks zijn er een aantal vrijwilligers die de mouwen opstropen en veel werk verzetten. Een kleine opsomming van wat er zoal gebeurt tijdens één van onze lesdagen op het gebied van het paardrijden. 's Morgens om 8.00 uur staan de eerste vrijwilligers klaar om samen met de instructrice de stallen te verschonen, paarden op te halen uit het weiland, paarden te voeren en te poetsen. Op de Maartenshoeve gaan om 9.30 uur de eerste lessen van start. De vrijwilligers begeleiden de paarden in de lessen, maar ook van en naar stal. Zij zorgen er tevens voor dat de paarden voor de volgende lessen klaar staan. Voor de dierverzorgingslessen vragen wij je hulp vanaf 9.00 uur. Je helpt o.a. met het voeren, verzorgen en verschonen van de kleine dieren. Daarnaast assisteer je Sabine bij de dierverzorgingslessen. Voor zowel het paardrijden als de dierverzorging haal en breng je de kinderen tussen school en de Maartenshoeve. Dat wordt vaak als heel leuk ervaren, zowel door de vrijwilliger maar ook zeker door de kinderen. Op manege De Winckelsteegh begin je ook om 8.00 uur met de paarden. De activiteiten gaan om 9.00 uur van start. De vrijwilligers assisteren bij het paard- en huifbed rijden, de groepsactiviteiten zoals aangepast voltige en evt. het rijden met de koets. Ook begeleid je de cliënten bij bijv. het poetsen of knuffelen van de paarden of de kleine dieren. Het halen en brengen van de cliënten hoort ook bij je taak. Tussendoor zijn er kleine pauzes waar gezellig koffie of thee gedronken wordt. Aan het einde van de dag worden de paarden weer verzorgd en naar het weiland gebracht. 

Werktijden

De dagen zijn verdeeld in twee dagdelen. De ochtend van 8.00 - 13.00 uur en de middag van 12.30 - 17.30 uur. Tussen 12.30 en 13.00 uur is er een gezamenlijke lunchpauze waarin alle medewerkers hun meegebrachte lunchpakket nuttigen. Aan het begin en aan het einde van de dag is er altijd een instructeur aanwezig om het openen en afsluiten van de maneges te begeleiden. Tussen 9.00 en 16.00 uur zijn er meestal meer instructeurs aanwezig voor de lessen. Als vrijwilliger werk je minimaal één dagdeel per week, het liefst een vast dagdeel. Dit heeft als groot voordeel dat je telkens met dezelfde kinderen en cliënten werkt, zodat je na een poosje een band hebt opgebouwd.

Heb je zin en tijd om vrijwilligerswerk te komen doen bij de Maartenshoeve of bij manege De Winckelsteegh, meld je dan aan als vrijwilliger.

 

Onder het contactformulier vind je onze handleiding met nog meer nuttige informatie.

{contactus mailto=info#stichtingcap.nl}

 

Handleiding vrijwilligers-stagiaires

 

WIST JE DAT...?

 

* Wij met een gezellig team van enthousiaste vrijwilligers, stagiaires, assistent medewerkers en

  vaste medewerkers werken?

   En dat:

       - in een prachtige omgeving,

       - met super lieve, speciaal opgeleide paarden,

       - en in het bijzonder met geweldige kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking.

 

* Wij jou een gezellige en dynamische werkplek aanbieden waar jij als vrijwilliger

  zeer gewaardeerd wordt?

   Maar waar we ook op elkaar moeten kunnen rekenen en waarbij vaste afspraken horen, zoals:

       - Jouw enthousiaste medewerking voor minimaal één vast dagdeel waarbij de cliënt op nummer één staat.

       - Het waarborgen van de privacy van de cliënt, maar ook van alle andere aanwezigen.

       - Het op tijd aanwezig zijn, waardoor de activiteiten allen op tijd kunnen starten. Mocht je een keer

         niet kunnen, meld je dan tijdig af. Kun je onverwachts niet komen, meld dit telefonisch 's morgens

         om 8.00u of spreek evt. het antwoordapparaat in als er niemand aanwezig is.

       - Houd je duidelijk aan de afspraken van de instructrice. De veiligheid van de cliënten,

         de paarden en ons allen staat voorop.

       - Draag stevig schoeisel.

       - Draag geen lange- en loszittende kleding of sieraden.

 

* Wij een vaste intakeprocedure kennen?

   Deze bestaat uit:

       - Een kennismakings-/intakegesprek incl. rondleiding.

       - De vraag om een kopie van je ID (beide zijden)/paspoort en het invullen van

         een eigen verklaring screeningsbeleid.

       - Na een maand volgt een eerste evaluatie waarin wederzijds de bevindingen worden besproken en waarin

         de papieren voor de vrijwilligersovereenkomst verder in orde worden gemaakt om te verzenden naar Pluryn.

       - Je ontvangt daarna een welkomstpakket met daarin je vrijwilligersovereenkomst en de aanvraag voor je VOG.

         De VOG aanvraag gaat via je DigiD. Daarna ontvang je de VOG binnen 5 dagen thuis.

         Deze mag je samen met de ondertekende vrijwilligersovereenkomst opsturen in de retourenvelop.

       - Na drie maanden volgt een tweede evaluatiegesprek en daarna jaarlijks. Maar je mag ten alle tijden vragen

         om een extra gesprek in te plannen als je daar behoefte aan hebt.

 

* Wij in twee dagdelen werken volgens een "vast"schema?

   De ochtend, van  8.00-12.30u, bestaat uit:

       - Het in orde maken van de stallen, paddock en het klaarmaken van het voer voor de paarden.

       - Het ophalen van de paarden uit het weiland en het poetsen van de paarden.

       - Het gezamenlijk doornemen van de indeling van de ochtend.

       - Het begeleiden bij de uitvoering van de paardrijactiviteiten en het uitvoeren van de klussen.

 

   De middag, van 12.30-16.30/17.30u, bestaat uit:

       - Het gezamenlijk doornemen van de indeling van de middagactiviteiten.

       - Het begeleiden bij de uitvoering van de paardrijactiviteiten en het uitvoeren van de klussen.

       - De paarden naar het weiland brengen.

       - Het opruimen van de accommodatie.

 

         Tijden kunnen in overleg aangepast worden.

 

* Wij de cliënten verschillende activiteiten aan kunnen bieden?

   De activiteiten op manege de Winckelsteegh zijn:

       - Paardrijden

       - Huifbed rijden

       - Koets rijden

       - Aangepast voltige

       - Klussen op de manege

 

   De activiteiten op de Maartenshoeve zijn:

       - Paardrijden

       - Koetsen

       - Dierverzorgingslessen

 

* Wij jouw als vrijwilliger ook enkele voorzieningen en activiteiten aanbieden?

   Zoals:

       - Kluisjes voor je waardevolle spullen. Het evt. gebruik van je mobiel moet beperkt blijven tot de pauzes.

         Tijdens de activiteiten moet hij op stil staan.

       - Polo's met het logo van Stichting CAP om tijdens de werkzaamheden te dragen. Deze kun je 's morgens

         schoon uit de kast halen en na je werk in de desbetreffende wasmand gooien.

       - Wij hebben ook extra jassen en bodywarmers op beide locaties.

       - Wij werken met duidelijke lijsten en foto's zodat alle benodigde materialen makkelijk te herkennen zijn.

       - Locatie Maartenshoeve is tijdens de lagere schoolvakanties gesloten. Manege de Winckelsteegh is

         één week voor de herfstvakantie, tijdens de kerstvakantie en één week rond de meivakantie gesloten.

       - Wij organiseren één keer per jaar een gezamenlijke vrijwilligersdag.

       - Wij organiseren rondom de Kerst een gezamenlijke 'avond' voor al onze vrijwilligers van Stichting CAP.

         Deze vindt plaats op locatie manege de Winckelsteegh.

 

 

 

 

 

 

Winkelsteegseweg 99

6534 AP Nijmegen

Telefoonnummer (088) 77 94 788

Emailadres: info@stichtingcap.nl

Rekeningnummer NL04RABO0300885253

t.n.v.stichting CAP

          ANBI